Deze website gebruikt cookies. Sluiten

Salarisadministratie header afbeeldgin - Paystaff Payroll Human Resource Management Info aanvragen

Salarisadministratie Paystaff

Salarisadministratie uit handen geven?

Payrollen met Paystaff HRM betekent voor u geen administratieve lasten meer. U geeft de afhandeling van uw salarisadministratie volledig uit handen.

Denkt u daarbij aan het verstrekken van contracten, het doorvoeren van mutaties in de medewerkergegevens, het verwerken van allerlei formulieren t.b.v. instanties, de wekelijkse uitbetalingen, correcte, periodieke elektronische loonaangiften, verzorgen van ziek- en herstelmeldingen, traject Arbodienst, re-integratie en Wet Poortwachter, wet WIA, verstrekken van loonstroken, jaaropgaven etc.

Hierdoor bent u veel minder tijd kwijt aan de salarisadministratie en kunt u zich volledig richten op uw core business!
 

Vrijheid en flexibiliteit door het uitbesteden van uw salarisadministratie

Uw salaris- en loonadministratie uitbesteden kan een uitstekende oplossing zijn wanneer u als ondernemer enorm druk bent. U heeft weer tijd vrij om u te richten op het ondernemen, met de flexibiliteit van een eigen salarisadministrateur. Paystaff Payroll is als een extra medewerker, maar dan zonder de kosten van een medewerker. U bespaart dus tijd en geld door uw administratie uit te besteden.
 

Uw voordelen met het uitbesteden

Zoals gezegd levert het uitbesteden van uw salaris- en loonadministratie u een aantal voordelen op. Hieronder ziet u de belangrijkste voordelen op een rij:

 • Volledige ondersteuning van uw administratie;
 • Meer tijd voor uw eigen taken;
 • Controle over de loonstroken;
 • Eén vast aanspreekpunt voor al uw vragen.

 

Juridisch werkgeverschap in eigen hand houden?

Wilt u wel de salarisadministratie uit handen geven maar niet payrollen en dus het juridisch werkgeverschap in eigen hand houden, ook dat kan bij Paystaff! Als onderdeel van haar HRM dienstverlening biedt Paystaff u de mogelijkheid de periodieke loonverwerking uit handen te geven.

 

Paystaff draagt daarbij zorg voor:

 

 • Uitvoering van de salarisadministratie inclusief een correcte loonstrook;
 • Inhoudingen van premies voor pensioen en eventuele andere premies en regelingen;
 • Signalering, overleg en doorvoering van doorstroom in het loongebouw conform CAO en signalering in het verloop van de arbeidsovereenkomst;
 • Output ten behoeve van uw financiële administratie (periodiek en jaarlijks). Denk daarbij aan een loonstrook voor uw medewerkers, de verzamelloonstaat, jaaropgave voor uw medewerkers etc.;
 • Het versturen van een tijdige loonaangifte naar de Belastingdienst.

 

Zelf dient u dan wel nog zorg te dragen voor:

 

 • Tijdige aanlevering van de medewerkergegevens aan Paystaff HRM;
 • Een tijdige betaling loonaangifte aan de Belastingdienst;
 • Afdrachten van premies voor pensioen en eventuele andere (branche specifieke) premies en regelingen;
 • De administratie van de verlofuren. Indien u dit door Paystaff geregistreerd wilt hebben dan vernemen wij dat graag. Dan kunnen wij hier afspraken met u over maken;
 • De loonbelastingverklaring van uw medewerkers;
 • Naleving van de legitimatieplicht;
 • Het tijdig schriftelijk doorgeven van eventuele loon- en/of personele mutaties aan Paystaff HRM.
  U kunt hierbij denken aan nieuwe medewerkers in dienst, of wijzigingen in NAW-gegevens, salaris, contracturen, wel of geen loonheffingskorting, einde dienstverband, verstrekte voorschotten, wachtdagen en ziektedagen etc.

 

Voor het uitvoeren van de salarisadministratie, op niet-payroll basis, betaalt u een vast bedrag per medewerker per loonstrook. Inschrijven is zeer eenvoudig, middels een inschrijfkaart voor u als opdrachtgever. Daarnaast geeft u de gegevens van uw medewerkers in een digitaal bestand aan ons door; evenals de mutaties betreffende deze gegevens.

 

Naast uitvoering van de salarisadministratie kan Paystaff u nog meer diensten aanbieden ter ondersteuning van uw HRM beleid. Wacht daarom niet langer en neem direct contact op met Paystaff Payroll!


Informatie aanvragen payrolling button - Paystaff Payroll pagina Salarisadministratie