Deze website gebruikt cookies. Sluiten

Paystaff F.A.Q. Info aanvragen

Paystaff F.A.Q.

Veelgestelde vragen van en voor ondernemers

Vraag 1.Wat gaan mijn medewerkers verdienen? Vraag 2.Wanneer wordt het loon betaald aan mijn medewerkers? Vraag 3.Vanaf welke leeftijd mag een medewerker op de payroll, welke werkzaamheden mag hij/zij verrichten en hoeveel mag hij/zij werken? Vraag 4.Hoe meld ik nieuwe medewerkers aan? Vraag 5.Wat is loonheffingskorting en wanneer kan de medewerker hier gebruik van maken? Vraag 6.Krijgen mijn medewerkers ook loonstroken? Vraag 7.Op welke tijden kan ik contact opnemen met de helpdesk van Paystaff? Vraag 8.Krijgen mijn medewerkers ook een jaaropgave? Vraag 9.Wanneer mag een vreemdeling op de payroll? Vraag 10.Waar moet een legitimatiebewijs aan voldoen?

Vraag niet gevonden? Stel hem hier

Vraag 1.Wat gaan mijn medewerkers verdienen?

Wat uw medewerkers gaan verdienen bepaalt u als relatie van Paystaff HRM zelf! 
Paystaff HRM ziet er voor u wel op toe dat u te allen tijde minimaal het wettelijke minimumloon/CAO loon hanteert. U mag zelf bepalen of en hoeveel u hier in positieve zin van afwijkt. Het is mogelijk het salaris op ieder gewenst tijdstip te verhogen. Het is echter niet mogelijk het salaris te verlagen.

 

Voor aanvullende informatie over CAO lonen verzoeken wij u contact op te nemen met onze helpdesk op telefoonnummer 013 5 4444 20 of te mailen naar helpdesk@paystaff.nl

Vraag 2.Wanneer wordt het loon betaald aan mijn medewerkers?

Uw medewerkers kunnen bij indiensttreding zelf kiezen of ze hun salaris eens per week of eens per 4 weken uitbetaald willen hebben. Dit kan echter na indiensttreding niet meer gewijzigd worden. Een overzicht van de data 4-wekelijkse betalingen treft u hier aan.

Vraag 3.Vanaf welke leeftijd mag een medewerker op de payroll, welke werkzaamheden mag hij/zij verrichten en hoeveel mag hij/zij werken?

Afhankelijk van de werkzaamheden mag een medewerker al dan niet vanaf 15 jaar via Paystaff HRM werken. Omdat jongeren fysiek en geestelijk nog in ontwikkeling zijn en daardoor meer kans hebben op een bedrijfsongeval worden, afhankelijk van de leeftijd van de jongere, voorwaarden gesteld aan: het soort werk, de werkomgeving, het werktempo, de mate van voorlichting & onderricht en toezicht en de tijdstippen waarop wordt gewerkt. Voor uitgebreidere informatie over jongeren en werk en de Arbeidstijdenwet, verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid.

Vraag 4.Hoe meld ik nieuwe medewerkers aan?

De inschrijving van uw medewerkers is zeer eenvoudig te noemen. Inschrijven gaat bij Paystaff HRM middels de digitale snelweg (Paystaff Online). Via een eigen loginnaam en wachtwoord zijn zeer eenvoudig alle gegevens door u en uw medewerkers in te vullen. Bij Paystaff HRM ondertekenen uw medewerkers hun arbeidsovereenkomst digitaal. Dit betekent dat de inschrijving van uw medewerkers 100% digitaal verloopt en heeft tot gevolg dat de verwerkingstijd van de inschrijving nog verder wordt verkort.

Van iedere medewerker die u bij Paystaff HRM onderbrengt, ontvangen wij graag een volledige inschrijving. Dat wil zeggen, een volledig ingevulde digitale inschrijving met een duidelijke leesbare kopie van een geldig paspoort (voor- en achterkant) of identiteitskaart (voor- en achterkant) en een eventuele verblijfsvergunning. Een rijbewijs is niet toegestaan.

 

Mochten er zich problemen voordoen bij de inschrijving, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Vraag 5.Wat is loonheffingskorting en wanneer kan de medewerker hier gebruik van maken?

Meestal moet u als werkgever, of de uitkeringsinstantie, loonheffingen inhouden op het loon van uw medewerker of zijn/haar uitkering. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de inhouding moet u als werkgever, of de uitkeringsinstantie, de persoonlijke gegevens van uw medewerkers registreren. Als uw medewerker twee banen heeft, mag hij/zij maar bij één werkgever loonheffingskorting aanvragen. Heeft uw medewerker meerdere werkgevers dan is het aan te raden de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever waar hij/zij het meeste verdient.
 

Uw medewerker kan zijn/haar loonheffingskorting wijzigen door gebruik te maken van het model opgaaf loonheffingen en deze op te sturen naar Paystaff HRM.
 

Paystaff N.V.
Antwoordnummer 54032
5004 VB Tilburg  

Vraag 6.Krijgen mijn medewerkers ook loonstroken?

Uw medewerkers ontvangen via Paystaff HRM digitale loonstroken. Dit betekent dat de medewerker hiermee altijd inzicht heeft in het gestorte bedrag, het aantal uren dat is gewerkt en de status van zijn/haar vakantiedagen en vakantiegeld. 

Wat moet de medewerker doen om zijn/haar loonstroken te kunnen downloaden en te printen? Hij/zij klikt hier of gaat naar online in het keuzemenu om de loonstroken te bekijken. De medewerker heeft een e-mail ontvangen met zijn/haar logingegevens voor het gebruik van Paystaff Online. Wanneer de medewerker is ingelogd kan hij/zij het wachtwoord wijzigen naar een zelfgekozen wachtwoord. Dit doet de medewerker door rechtsboven in het scherm op 'Mijn gegevens' te klikken. Het nieuwe wachtwoord moet minstens uit 8 karakters bestaan; waarvan minimaal 1 kleine letter, 1 hoofdletter en 1 cijfer (bijvoorbeeld: Welkom123). 

Als de medewerker zijn/haar wachtwoord is vergeten, kan hij/zij een nieuw wachtwoord aanvragen. De medewerker klikt in het loginscherm op 'Wachtwoord vergeten?'. Vervolgens krijgt hij/zij een scherm, waarin de medewerker zijn/haar e-mailadres dient in te vullen samen met de code die hij/zij te zien krijgt. De medewerker krijgt dan per e-mail een nieuw wachtwoord toegestuurd. 

Mocht het niet lukken om in te loggen, dan kan de medewerker contact opnemen met de helpdesk. Het kan namelijk zo zijn dat wij van hem/haar geen up to date e-mailadres hebben. 

De loonstroken staan na de wekelijkse verwerking van mutaties en salarisgegevens, voor de medewerker klaar onder het tabje 'Loonstroken' als hij/zij een wekelijkse betaling heeft. Heeft de medewerker een 4-wekelijkse betaling dan staat de loonstrook na de 4-wekelijkse verwerking van mutaties en salarisgegevens, voor hem/haar klaar onder het tabje 'Loonstroken'.

Vraag 7.Op welke tijden kan ik contact opnemen met de helpdesk van Paystaff?

Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17.30 uur op 013 5 4444 20. E-mailen kan 24 uur per dag naar helpdesk@paystaff.nl

Vraag 8.Krijgen mijn medewerkers ook een jaaropgave?

Jaarlijks ontvangen de medewerkers van Paystaff HRM een digitale jaaropgave. Omstreeks week 7 ontvangen uw medewerkers deze. Mocht de medewerker echter hebben aangegeven de loonstroken per post te willen ontvangen of is de medewerker uit dienst getreden, dan wordt de jaaropgave naar het huisadres opgestuurd.

In deze jaaropgave staat vermeld wat er dat jaar aan loonheffing is ingehouden. Deze inhouding is van belang als er een verzoek tot teruggave van loonheffing ingediend wordt. De Belastingdienst kan gegevens tot vijf jaar terug opvragen. Omdat de jaaropgave slechts eenmalig wordt verstrekt, is het verstandig deze de gehele periode zorgvuldig te bewaren. Als de medewerker in de tussentijd verhuist, dient dit tijdig doorgegeven te worden aan Paystaff HRM.

Vraag 9.Wanneer mag een vreemdeling op de payroll?

Voor u als werkgever is het belangrijk te weten wat uw verantwoordelijkheden zijn als u personen laat werken die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

U mag alleen payrollmedewerkers laten werken die afkomstig zijn uit één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER); dat zijn alle landen die lid zijn van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (sinds 1 mei 2007 is het ook voor arbeidskrachten uit Polen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen niet meer nodig een tewerkstellingsvergunning aan te vragen). Voor die landen geldt immers vrij verkeer van medewerkers. Deze medewerkers dienen in het bezit te zijn van een geldig verblijfsdocument waarin de aantekening staat: 'Arbeid is vrij toegestaan'. Voor alle overige landen is een tewerkstellingsvergunning vereist. In navolging van het bovenstaande neemt Paystaff HRM geen payrollmedewerkers buiten de EER in dienst.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Vraag 10.Waar moet een legitimatiebewijs aan voldoen?

Een geldig paspoort of identiteitskaart (indien van toepassing; aangevuld met een verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning). Wij dienen in het bezit te zijn van een duidelijk leesbare kopie van het paspoort (voor- en achterkant) of identiteitskaart (voor- en achterkant) en een eventuele verblijfsvergunning. Een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs.