Deze website gebruikt cookies. Sluiten

Paystaff F.A.Q Medewerker Info aanvragen

Paystaff F.A.Q Medewerker

Vraag 1.Hoe kan ik mijn reserveringen (vakantiegeld en/of –dagen) opvragen? Vraag 2.Wanneer krijg ik mijn loon betaald? Vraag 3.Wat ga ik verdienen? Vraag 4.Krijg ik ook een jaaropgave? Vraag 5.Wat is loonheffingskorting en wanneer kan ik hier gebruik van maken? Vraag 6.Neem ik als medewerker bij Paystaff HRM mijn opgebouwde rechten en gewerkte jaren mee? Vraag 7.Vanaf welke leeftijd mag ik werken in de avonden en weekenden? Vraag 8.Op welke tijden kan ik contact opnemen met de helpdesk van Paystaff? Vraag 9.Mag ik als student bijverdienen? Vraag 10.Krijg ik ook loonstroken? Vraag 11.Wat betekent de identificatieplicht voor mij als medewerker? Vraag 12.Waar moet een legitimatiebewijs aan voldoen?

Vraag niet gevonden? Stel hem hier

Vraag 1.Hoe kan ik mijn reserveringen (vakantiegeld en/of –dagen) opvragen?

U kunt schriftelijk uw reserveringen (vakantiegeld en/of –dagen) opvragen.

 

Stuur uw aanvraag naar:
Paystaff N.V.
Antwoordnummer 54032
5004 VB Tilburg 
 

 

Of mail naar helpdesk@paystaff.nl

 

Om uw aanvraag tijdig te kunnen verwerken dient deze elke dinsdag vóór 12.00u bij Paystaff HRM in bezit te zijn. Helaas kunt u niet telefonisch uw vakantiegeld en/of –dagen opvragen. U kunt de hoogte van uw reserveringen terugvinden op uw loonstrook.

Vraag 2.Wanneer krijg ik mijn loon betaald?

U kunt bij indiensttreding zelf kiezen of u uw salaris eens per week of eens per 4 weken uitbetaald wilt hebben. Dit kan echter na indiensttreding niet meer gewijzigd worden. Een overzicht van de betaaldata vindt u hier

Vraag 3.Wat ga ik verdienen?

Wat u gaat verdienen gaat in overleg met de relatie waar u werkzaam bent. Paystaff HRM hanteert te allen tijde minimaal het wettelijke minimumloon of de lonen van de bij uw werkgever geldende CAO.

Voor aanvullende informatie over CAO lonen verzoeken wij u contact op te nemen met onze helpdesk op telefoonnummer 013 5 4444 20 of helpdesk@paystaff.nl

Vraag 4.Krijg ik ook een jaaropgave?

Jaarlijks ontvangt u van Paystaff HRM een digitale jaaropgave. Omstreeks week 7 ontvangt u deze. Mocht u echter hebben aangegeven de loonstroken per post te willen ontvangen of bent u uit dienst getreden, dan wordt de jaaropgave naar uw huisadres opgestuurd. In deze jaaropgave staat vermeld wat er dat jaar aan loonheffing is ingehouden. Deze inhouding is van belang als u een verzoek tot teruggave van loonheffing wilt indienen. De Belastingdienst kan gegevens tot vijf jaar opvragen. Omdat de jaaropgave slechts éénmalig wordt verstrekt, is het wel zo handig deze de gehele periode zorgvuldig te bewaren. Als u in de tussentijd bent verhuisd, geef dan ook tijdig aan Paystaff HRM door naar welk nieuw adres we uw jaaropgave moeten sturen.

Vraag 5.Wat is loonheffingskorting en wanneer kan ik hier gebruik van maken?

Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meestal loonheffingen inhouden op uw loon of uitkering. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de inhouding moet uw werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Als u twee banen heeft, mag u maar bij één werkgever loonheffingskorting aanvragen. Heeft u meerdere werkgevers dan is het aan te raden de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever waar u het meeste verdient. U kunt uw loonheffingskorting wijzigen door gebruik te maken van het model opgaaf loonheffingen en deze op te sturen naar Paystaff HRM.
 

Paystaff N.V.
Antwoordnummer 54032
5004 VB Tilburg

Vraag 6.Neem ik als medewerker bij Paystaff HRM mijn opgebouwde rechten en gewerkte jaren mee?

Ja, deze neemt u mee. Als opvolgend werkgever neemt Paystaff HRM alle verplichtingen: opgebouwde rechten en dienstjaren, van de medewerkers mee over.

Vraag 7.Vanaf welke leeftijd mag ik werken in de avonden en weekenden?

Afhankelijk van uw werkzaamheden mag u al dan niet vanaf 15 jaar via Paystaff werken. Voor aanvullende informatie over jeugdarbeid en arbeidstijden verwijzen wij u graag door naar de site van de Rijksoverheid 

Vraag 8.Op welke tijden kan ik contact opnemen met de helpdesk van Paystaff?

Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17.30 uur op 013 5 4444 20. E-mailen kan altijd op helpdesk@paystaff.nl

Vraag 9.Mag ik als student bijverdienen?

Indien u nog op school zit of studerende bent en recht heeft op kinderbijslag dan wel studiefinanciering ontvangt, mag u op jaarbasis een vastgesteld netto bedrag bijverdienen zonder dat dit consequenties heeft. Let op, dit bedrag is inclusief uw reserveringen (vakantiedagen/vakantiegeld). Voor meer informatie over bijverdienen naast uw school/studie, kunt u terecht bij de Belastingdienst of Dienst Uitvoering Onderwijs.

Vraag 10.Krijg ik ook loonstroken?

U ontvangt via Paystaff HRM digitale loonstroken. Dit betekent dat u hiermee altijd inzicht heeft in het gestorte bedrag, het aantal uren dat is gewerkt en de status van uw vakantiedagen en vakantiegeld. Super makkelijk, snel en u weet altijd waar u aan toe bent!

Wat moet u doen om uw loonstroken te kunnen downloaden en te printen. Klik hier of ga naar online in het keuzemenu om uw loonstroken te bekijken.

U heeft een e-mail ontvangen met uw logingegevens voor het gebruik van Paystaff Online. Wanneer u bent ingelogd kunt u uw wachtwoord wijzigen naar een zelfgekozen wachtwoord. Dit doet u door rechtsboven in het scherm op 'Mijn gegevens' te klikken. Het nieuwe wachtwoord moet minstens uit 8 karakters bestaan; waarvan minimaal 1 kleine letter, 1 hoofdletter en 1 cijfer (bijvoorbeeld: Welkom123). 

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. U klikt in het loginscherm op 'Wachtwoord vergeten?'. Vervolgens krijgt u een scherm, waarin u uw e-mailadres dient in te vullen samen met de code die u te zien krijgt. U krijgt dan per e-mail een nieuw wachtwoord toegestuurd. 

Mocht het niet lukken om in te loggen, neem dan contact op met de helpdesk. Het kan namelijk zo zijn dat wij van u geen up to date e-mail adres hebben.

De loonstroken staan na de wekelijkse verwerking van mutaties en salarisgegevens, voor u klaar onder het tabje 'Loonstroken' als u een wekelijkse betaling heeft. Heeft u een 4-wekelijkse betaling dan staat uw loonstrook na de 4-wekelijkse verwerking van mutaties en salarisgegevens, voor u klaar onder het tabje 'Loonstroken'.

Vraag 11.Wat betekent de identificatieplicht voor mij als medewerker?

Iedereen is verplicht zich te kunnen identificeren op de werkplek. Daarom dient u altijd een identiteitsbewijs mee te nemen en bij u te dragen op het werk. Bij het identificeren op de werkplek dient u één van de volgende, originele en geldige identiteitspapieren te kunnen laten zien:

  • Paspoort
  • Identiteitskaart
  • Vreemdelingendocument en evt. bijbehoren (indien van toepassing)

Vraag 12.Waar moet een legitimatiebewijs aan voldoen?

Een geldig paspoort of identiteitskaart (indien van toepassing; aangevuld met een verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning). Wij dienen in het bezit te zijn van een duidelijk leesbare kopie van het paspoort (voor- en achterkant) of identiteitskaart (voor- en achterkant) en een eventuele verblijfsvergunning. Een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs.